Malá galerie fraktálů
Obsahuje 194 fraktálů. Navštíveno ? krát od 24.9.2010.

<< následující | všechny | předchozí >>

fractal
20.5.2011 [13:45] |
Hodnocení: 4.5

<flame name="5rrl" version="Apophysis 7x Version 15" size="640 960" center="-0.180821751473161 0.520408413177354" scale="2080.06779155495" angle="-0.029845130209103" rotate="1.71" oversample="1" filter="0.5" quality="50" background="0 0 0" brightness="5.69130434782609" gamma="2.42" gamma_threshold="0.0569" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" enable_de="0" plugins="" >
<xform weight="0.8" color="0" symmetry="0.95" mobius="1" coefs="1 0 0 1 0.0909 -0.1339" Re_A="1" Im_A="0" Re_B="0" Im_B="0" Re_C="0" Im_C="-1" Re_D="1" Im_D="0" chaos="4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 " opacity="1" />
<xform weight="0.7" color="0" symmetry="0.99" linear="1" coefs="1 0 0 1 0.0909 -0.1339" post="-1 0 0 -1 0 0" opacity="1" />
<xform weight="0.5" color="0" symmetry="1" linear="1" coefs="1 0 0 1 -1 0" opacity="1" />
<xform weight="0.5" color="0" symmetry="1" linear="1" coefs="1 0 0 1 1 0" opacity="1" />
<xform weight="0.01" color="0.144" symmetry="-1" cylinder="0.1" pre_blur="0.5" coefs="1 0 0 1 0 0" post="0 0.04 -4 0 0 -0.87" opacity="1" />
<xform weight="0.05" color="0.967" symmetry="-0.7" stripes="1" coefs="1 0 0 1 0 0" post="0 0.25 -0.25 0 0.45 -1.2" stripes_space="0.5" stripes_warp="0" opacity="1" />
<xform weight="0.02" color="0.177" symmetry="-1" cylinder="0.1" pre_blur="0.5" coefs="1 0 0 1 0 0" post="0.091837 -0.007557 0 1 -0.12 -0.5" opacity="1" />
<xform weight="0.05" color="0.567" symmetry="-0.6" julian="1" coefs="1 0 0 1 0 0" post="0 0.227273 -0.227273 0 -0.07 -0.6" julian_power="9" julian_dist="-1" opacity="1" />
<finalxform color="0" symmetry="1" npolar="1" coefs="0.434235 0.806643 -0.806643 0.434235 0.404081 -0.911021" npolar_parity="0" npolar_n="1" />
<palette count="256" format="RGB">
0B0B11050B0F05050B05000B0500090505050B0505110505
160B0B1611111C16161C16161C16161C16221C1625161120
110B1E0B0B180B0B140B0B140B051A0B05140B05140B0514
0B05110B0511110511110511110514110514110514160B1A
110B201A14271C1C2B4D4248607A65AEAC81548B92F0C3B8
BF704E9F5A49D2492C785E426B5A5A54585A765A4355606B
4264754B4B4036504A364236272D111C1C1C2020202D2722
532525831C0BD51600DA1005941B004B10162B16111C160B
1616052011001C250011110511160B11110B110B0B110B0B
110B0B0B0B0B0B050B0B050B0B050B11050B11050B11050B
0B000B0B000B0B000B0B000B0B050B0B050B0B050B0B050B
0B050B0B0B0B0B0B0F0B05110B0511110511110511110B11
110B11110B11110B11110B0F110B0B110B050B0B00110500
11050511050511050B11050B11050B11050B11000B11000B
1100050B05050B05050505050000050505050B05050B0505
0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B050B0B050B0B050B0B050B0B050B
05050F05000F0500110B00110B000F0B000B0B000B0B000B
0B00090B00050B00000B00000B00050B00050B00050B0505
110505110505110B0B110B0B110B0B110B0B140B0B16110B
161111161111161111110B11110B11110B11110B11110B11
110B11110B11110B11110B11110B11110B11110B14110B16
11111A11161E1616201C111C1C111622111A251A142D1C16
36311A6433334D38324D3A3A324E5A31363C4732383E3A34
3C42164F442D2D2225161616161616161114160B0F11050B
0B050B0B050B0B050B0B050B0B050B0B050B0B050F0B0B0F
0B0B0F0B0B11110B11111111111111111111110B0B110B0B
110B0B11050B0B050905050505050505050505050905050B
05050F0B051111051111050F11050F0B050B0B050B0B050B
0B050B0B050F0B0B110B0B11110B11110B14110516110B14
160B14161116161616161C11161C16161616161616161616
1616161616161611161611141611111611111C11111C1111
161111160B11160B11111111111116110B160B0B110B0B11
</palette>
</flame>
~ shy.cz ~